bartar790

نهال ها گیاهان جوانی هستند که به تازگی از بذرها جوانه زده اند. بسیاری از باغبانان ترجیح می دهند گیاهان خود را از نهال شروع کنند زیرا مراقبت از آنها راحت تر از بذر است. نهال ها نیز نسبت به گیاهان بالغ کمتر به بیماری مبتلا می شوند.

شروع گیاهان خود از نهالستان می تواند در دراز مدت باعث صرفه جویی در هزینه شما شود. نهال ها معمولاً ارزان تر از خرید گیاهان بالغ از مهد کودک هستند. شما همچنین می توانید انواع وسیع تری از گیاهان را از نهال ها نسبت به گیاهان بالغ پرورش دهید.

مراقبت از نهال ها نسبتاً آسان است. آنها فقط به مقدار کمی آب و نور خورشید برای رشد نیاز دارند. همچنین نهال ها به اندازه گیاهان بالغ به کود نیاز ندارند.

یکی از بزرگترین مزایای خرید نهال این است که نسبت به گیاهان بالغ کمتر به بیماری مبتلا می شوند. این به این دلیل است که نهال ها به اندازه گیاهان بالغ در معرض عناصر قرار نمی گیرند. نهال ها نیز کمتر مورد حمله آفات قرار می گیرند.

اگر به دنبال چالش هستید، می توانید گیاهان را از روی نهال پرورش دهید. رشد گیاهان از نهال می تواند مفید باشد و به شما احساس موفقیت بدهد.